Sinterklaas & Pietenverhuur

De hulpsint en pieten verhuur voor het goede doel!
Een initiatief van het Sint Ignatius Gymnasium Amsterdam

Het goede doel 2012

Het goede doel voor dit jaar is wederom Werledouders. WereldOuders geeft structurele hulp aan thuisloze kinderen in negen landen in Latijns-Amerika. Ze worden opgenomen in familiehuizen waar ze liefde, aandacht, verzorging, scholing en een vakopleiding krijgen. Zo hebben zij een goede kans op een toekomst waarmee ze zichzelf en hun omgeving versterken.

zie : site 

Het goede doel 2011

Het goede doel voor dit jaar is WereldOuders. WereldOuders bouwt weeshuizen in Latijns-en Zuid-Amerika om weeskinderen en verlaten kinderen op te vangen. Het opgehaalde geld zal worden besteed aan schoolboeken voor het weeshuis in Guatemala ( boeken voor Engelse les, natuurkunde- en taalonderwijs) .

 

 

Het goede doel 2010

Het goede doel voor dit jaar is Oxfam Novib geworden. Het plan is om het opgehaalde geld direct te investeren in bijvoorbeeld koeien, wc's

 een voetbal, schoolboeken of een heleboel kuikentjes!

Oxfam Novib heeft het namelijk mogelijk gemaakt om per product af te kunnen rekenen waardoor men dus direct in een specifiek waar investeert.

Zie: http://www.oxfamnovibpaktuit.nl/.

Het goede doel 2009

Het Goede doel van 2009 is stichting KiKa kinderkanker.

Het goede doel 2008

Stichting Mali

 

Als galerist van Afrikaanse kunst besloot Henk Italiaander naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag in 1998 de incidentele hulp aan Afrika via een stichting om te zetten in structurele ondersteuning, hiertoe aangezet door een kennis die reeds veldwerk in Mali verrichtte.

 

PUM in Den Haag, een semi-overheidsorganisatie, adviseerde samenwerking met SOLISA, een absoluut betrouwbare partner in Mali. In 23 regio’s profiteren nu ruim 300.000 mensen van de structurele investeringen van Stichting Mali, met de nadruk op vrouwen en kinderen.

 

Stichting Mali is opgericht met het oogmerk de grotendeels animistische bevolking in de heuvels rond de hoofdstad Bamako, verstoken van elke vorm van hulp, een beter perspectief te geven: het hoge sterftecijfer van vrouwen en kinderen terug te dringen, basisscholing mogelijk te maken - ook voor meisjes -, voor betere voeding te zorgen en voorlichting te geven over aids, geboortebeperking en vrouwenbesnijdenis.

 

Naast het verstrekken van rolstoelen, zonneovens, medicijnen, voedsel en het uitvoeren van onderzoek naar bilharzia en bloedarmoede is er een project voor hulp aan leprozen gestart en krijgen de ondervoede schoolkinderen elke ochtend multivitaminetabletten.

 

Om de trek naar de grote steden af te remmen wordt hulp bij tuinbouwprojecten geboden, worden putten geslagen, gemotoriseerde molens geschonken en kleine dammen in de riviertjes aangelegd.

Het goede doel 2006

RUN$SCHOOLS

Stichting RUN4SCHOOLS probeert op verschillende manieren de ontwikkeling van de jeugd in de townships van Zuid Afrika te stimuleren. Sport speelt daarbij een centrale rol. Want we geloven dat sport het ideale middel is om grenzen te overschrijden. En respect voor anderen en jezelf op te bouwen.

Run4Schools geeft geen geld maar biedt heel gerichte steun aan de uitgekozen doelen. RUN4SCHOOLS probeert zo veel mogelijk scholen te voorzien van sportmiddelen. Daarbij wordt in samenwerking met de scholen ook na schooltijd een situatie gecreërd waar school- en straatkinderen zich kunnen ontspannen en plezier hebben. RUN4SCHOOLS wil bovendien voorkomen dat de kinderen na schooltijd op het verkeerde pad terecht komen. Daarom nemen we sporthulpen in dienst, die de kinderen begeleiden bij alle naschoolse projecten.

Het goede doel van 2005

Vrienden van WINGS.

WINGS is een huis waar kinderen uit India die door omstandigheden niet door hun ouders verzorgd kunnen worden, worden opgevangen, zodat ze niet op straat terechtkomen. Zo wordt ze een kans te geven te integreren in de maatschappij.

Wij hebben in 2005 rond de 3000 euro opgehaald en dit totale bedrag aan deze stichting geschonken.

Het goede doel 2003

Een school voor weeskinderen in Ghana
Een weeshuis in India

In 2003 had het Sintcomité voor twee goede doelen gekozen. Het eerste goede doel, waar ook het grootse deel van de obrengst naar toe is gegaan, was een school voor weeskinderen in Besease, een stadje in Ghana. Met het geld hebben we het tekort aan boeken en meubilair aangevuld, en ook het gebouw kon deels gerenoveerd worden. Omdat we in Ghana veel meer konden kopen (voor 2 euro kon een boek in de voertaal Engels gekocht worden) van de opbrengsten, hebben we gekozen om een buitenlands goed doel te nemen, in plaats van een in Nederland. We hopen binnenkort nog enkele foto's en brieven van kinderen aan de site toe te kunnen voegen.

Het andere goede doel was een project van een medewerker van school, die regelmatig naar India reist, om daar in een weeshuis de mensen te helpen.